ร่วมงานกับ BTD

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีม BTD Environmental Solutions Co.,ltd ของเรา
โดยหลักการสำคัญของเราคือเพื่อสร้างและสนับสนุนให้พนักงานแต่ละคนได้ไปถึงเส้นทาง
แห่งความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพอย่างต่อเนื่อง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารและดูแลสำนักงาน ( 1 ตำแหน่ง)
เพศชาย/หญิง
อายุ 24 – 28 ปี
วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
ถ้ามีประสบการณ์จากองค์กรธุรกิจที่ซื้อมา-ขายไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้า (2 ตำแหน่ง)
เพศชาย/หญิง
อายุ 24 – 28 ปี
วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดมาแล้วหลายปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อเรา

BTD Environmental Solutions Co.,ltd
1693 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว,
ชั้น 12, ห้อง 1209 ถนนพหลโยธิน,
แขวงจตุจักร, เขตจตุจักร, กรุงเทพฯ 10900, ประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์: (66) 2937-2290
อีเมลล์: kraiwan@btd.co.th