สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย :
          เราให้บริการแก้ไขปัญหาต่างๆดังนี้: รับออกแบบ, แนะนำรายละเอียดการติดตั้งเครื่องมือ, รับสร้าง ติดตั้งและทดสอบการใช้งานของระบบ, ฝึกอบรมผู้ใช้งาน,
          และส่งผ่านโครงการไปยังเจ้าของโครงการ