4 wheeled MGB 660/770/1100
คุณประโยชน์ต่างๆ
• การออกแบบหูหิ้วที่มีที่จับแบบง่ายๆบนทุกด้านของถังบรรจุขยะเป็นไปตามหลักสรีระศาสตร์
   เพื่อความปลอดภัยและง่ายในการเคลื่อนย้ายถ่ายเท แม้แต่ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานยังคงสวม
   ถุงมือยางที่หนาก็ตาม
• หูหิ้วและที่จับสามารถเปลี่ยนสีได้ตามต้องการ
• ตัวสลักสำหรับรถยกมีขนาดใหญ่และเสริมภายในด้วยเหล็กกล้าทำให้แน่ใจในความมั่นคง
   และปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นในขณะที่เครื่องกำลังยกเท หรือเมื่อแม้แต่มีขยะบรรจุอยู่เต็มถัง
• พื้นผิวที่เรียบและความโค้งมนที่ขอบมุมด้านในเอื้อประโยชน์ให้ง่ายต่อการทำความสะอาด
• ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน EN 840 และ RAL GZ 951/1 ซึ่งเป็นมาตรฐานคุณภาพ
   ระดับสูงสุด
• ขอบของถังบรรจุขยะที่ถูกพัฒนาเป็นพิเศษด้วยรางมุมคู่เป็นการประกันความปลอดภัย
   อย่างสูงสุดในระหว่างยกเท ตามมาตรฐาน RAL GZ 951/1
• มีแป้นเหยียบที่เท้าซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมให้เลือกสำหรับการเปิดใช้งานที่ง่ายขึ้น

เหมาะกับการใช้งาน
• ในพื้นที่ที่มีขยะเป็นจำนวนมาก

• เขตที่พักอาศัยและเขตพื้นที่ทางการค้าที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง

การจำแนกประเภทของถังขยะรุ่น 4 wheeled MGB 660/770/1100
• ขยะทั่วไป (สีเขียว)

• ขยะทางการแพทย์ (สีเหลือง)
• ขยะอันตราย (สีแดง)