ความคาดหวังจากแสงอาทิตย์เพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน:
“SOLARIUM” ช่วยลดทั้งปริมาณของขยะและค่าใช้จ่ายในการเก็บขยะ

ปริมาณขยะที่น้อยลงและค่าใช้จ่ายในการเก็บขยะที่ลดลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจาก “Solarium” ขยะจำนวน 120 ลิตร
เหมือนกัน ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการอัดขยะที่บรรจุอยู่ให้แน่นมากถึง 5 ครั้ง ดังนั้นจำนวนในการนำขยะไป
เททิ้งก็จะมีถึง 5 ครั้งเช่นกัน มีผลประโยชน์อย่างหนึ่งที่สิ่งแวดล้อมได้รับก็คือ: การลดจำนวนการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากการขับรถที่น้อยลง “Solarium” ใช้ได้ผลตามความเป็นจริง เมื่อไรก็ตามที่มีไฟติดบนเซลล์
แสงอาทิตย์ ตอนนั้นเครื่องอัดขยะกำลังทำงาน แสงไฟ LED บนเครื่องเป็นตัวแสดงผลว่าจำนวนของขยะตอนนั้น
มีอยู่เท่าไร ใน ถังขยะนวัตกรรมนี้ง่ายต่อการติดตั้งแม้แต่การเข้าร่วมในเหตุการณ์สำคัญในสถานที่กว้างขวาง
อย่างนี้เป็นการจัดการขยะอย่างยั่งยืนและทำให้เป็นเมืองที่สะอาดใช่หรือไม่? “Solarium” ให้แนวโน้มที่สดใส!

  ถังอัดขยะพล้งงานแสงอาทิตย์ POE

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการบดอัดขยะโดยอัตโนมัติ
      - ใช้ได้ทุกหนทุกแห่งโดยแท้
      - ไม่ต้องมีการวางระบบสายไฟ
      - ไม่จำเป็นต้องโดนแสงอาทิตย์โดยตรง
ลดความถี่ในการเก็บขยะมากถึง 80%
      - ค่าใช้จ่ายต่ำลง และการปล่อยของเสียก็น้อยลงด้วย
สิ่งนี้รวมอยู่ในการออกแบบ
      - ขจัดสัตว์ต่างๆที่มารบกวน
      - ขจัดจำนวนขยะที่ล้นออกมาทำให้ไม่น่าดู
      - สามารถควบคุมจำนวนขยะได้
ทำงานร่วมกันได้กับงานที่มีอยู่
 
ถังอัดขยะพล้งงานแสงอาทิตย์ POE ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับ
การถังขยะบนท้องถนน สร้างขึ้นเพื่อการลดค่าใช้จ่ายสำหรับในเมือง

นวัตกรรมที่เกิดขึ้น :
การอัดแน่นของถังขยะ สามารถอัดได้มากถึง 5 เท่าของความจุของถัง “Plastic Omnium” ผู้ผลิตถังขยะพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเจ้าแรกที่ขายผลิตภัณฑ์ที่
คลอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง

สามารถแก้ปัญหาการลดค่าใช้จ่ายในเมืองใหญ่ :
กระแสเงินสดเป็นบวกนับตั้งแต่ปีแรกที่มีการติดตั้ง
การเก็บรวบรวมขยะลดน้อยลงถึง 4-5 เท่า

 

Plastic Omnium ได้รับความร่วมมือจาก 3 เมืองใหญ่ที่สำคัญในยุโรปในการติดตั้งเครื่องอัดขยะพลังงานแสงอาทิตย์ในแบบต่างๆ ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2010

•ช่วงทดลองนำร่อง :
      - เริ่มติดตั้งเครื่องอัดขยะพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10-20 เครื่อง
      - รับทราบผลตอบรับจากเทศบาลของเมืองนั้นๆ
      

• ช่วงกรณีศึกษาทางธุรกิจ :

      - ประมาณการที่สามารถประหยัดได้สำหรับแต่ละเมือง
      - อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจากการติดตั้งเครื่องอัดขยะ
      - รูปแบบจำลองทางการเงิน