MFB 120/140/240
คุณประโยชน์ต่างๆ
• เข้ากันได้กับอุปกรณ์สำหรับยกโดยทั่วไปทั้งหมด เช่น comb, circular และ
   Grabber ทั้งแบบบรรจุทางด้านข้างและด้านหลัง
• เหมาะเป็นพิเศษสำหรับการเก็บขยะที่ใช้รถบรรจุทางด้านข้าง(grabber)
• มั่นคงเป็นพิเศษสำหรับการบรรทุกอย่างเต็มที่
• ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน EN 840 และ RAL GZ 951/1   
   ซึ่งเป็นมาตรฐานคุณภาพระดับสูงสุด
• มีโครงสร้าง cross section ที่แข็งแรงเพื่อเพิ่มความมั่นคงของตัวถังให้สูงขึ้น
• ด้วยโครงร่างพิเศษเพื่อป้องกันการติดกันของถังเมื่อมีการวางซ้อน
• ด้วยรูปร่างทรงกลม พื้นผิวที่เรียบและมีความโค้งมนที่ขอบมุมด้านใน
   ทำให้ง่ายในการทำความสะอาด
• เนื่องจากความมั่นคงอันเป็นเอกลักษณ์, MFB ได้เพิ่มความปลอดภัยและ
   อัตราความเร็วในการยกให้สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอุปกรณ์สำหรับ
   ยกที่เคลื่อนที่เป็นวงกลม

เหมาะกับการใช้งาน
• พื้นที่รอบนอกเมือง

• พื้นที่เขตที่พักอาศัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว หรือบ้านที่มีระเบียง, วิลล่า
• สำหรับสถานที่ ที่ถังขยะ 4 ล้อมีขนาดใหญ่เกินไป