Sentinel High Performance Ride-on Sweeper เป็นรถกวาดและดูดฝุ่นถนน
ที่ผลิตขึ้นเพื่อทำความสะอาดสภาพแวดล้อมที่กว้างขวางใหญ่โต ไม่สม่ำเสมอ มีสภาพ
ไม่น่าดูโดยใช้ระบบ all-weather dry dust control ในการควบคุมการทำงาน


• เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการทำงานระบบ all weather dry dust control ที่มีประสิทธิภาพสูง
• ห้องคนขับมีความปลอดภัยและสะดวกสบาย ด้วยการออกแบบตำแหน่งของห้องที่ยื่นล้ำไปข้างหน้า
   ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมองเห็นพื้นทีกวาดและดูดฝุ่นได้อย่างสมบูรณ์และชัดเจน
• เนื่องจากระบบการขับเคลื่อน 4 ล้อ ทำให้การควบคุมการขับขี่เป็นไปอย่างง่ายดาย
   ไม่ยุ่งยากและสามารถจัดการกับเครื่องกวาดและดูดฝุ่นได้อย่างคล่องตัว

 
คุณลักษณะพิเศษสำหรับรถกวาดและดูดฝุ่นถนน Sentinel High Performance Ride-on Sweeper


• พัดลมดูดแบบคู่ ส่งให้ระบบ dry dust control ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นการปรับปรุง
   คุณภาพของอากาศให้ดีขึ้น
• ด้วยระบบขับเคลื่อนกันสะเทือนทั้งสี่ล้อ กับความสูง เพียง 100 นิ้วหรือ 2,540 มิลลิเมตร
   และรัศมีวงเลี้ยว 13 ฟุต หรือ 4 เมตร ทำให้เครื่อง Sentinel High Performance Ride-on
   Sweeper ง่ายต่อการจัดการในพื้นที่แออัดคับแคบ
• ประตูกระจก Total View™ และกระจกบังลมหน้า ให้การมองเห็นที่ชัดเจนในเส้นพื้นที่
   และเส้นทางกำลังทำความสะอาด ทั้งนี้เพื่อให้เครื่องสามารถทำงานออกมาได้ดีที่สุด

  เลือกอุปกรณ์เพิ่มเติม ของ รถกวาดและดูดฝุ่นถนน Sentinel High Performance Ride-on Sweeper ที่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมของคุณ

• กระบะบรรทุกแบบเทท้ายซึ่งมีความสูงหลายระดับช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยกเท ขยะ เศษดินเศษหิน หรือกากของเสีย ไปยังภาชนะที่มีความสูงถึงระดับ 9.5 ฟุต หรือ 2.9 เมตรได้
• แปรงสำหรับปัดกวาด “Vario Sweeping Brush™” ขนาด 38 นิ้ว หรือ 965 มิลลิเมตร เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำความสะอาดพื้นที่ที่ยากจะเข้าถึงได้
• ไม้ดูดฝุ่นเพื่อใช้ต่อความยาวไปยังพื้นที่ที่ยากที่จะเข้าถึง

Know more >>