มีจำหน่ายเร็วๆนี้...

รถกวาดและดูดฝุ่นถนนพลังงานไฟฟ้า Green Machines 500ze สามารถทำงาน
ได้ทุกเวลาในสถานที่สาธารณะ


• เพิ่มปริมาณในการกวาดและดูดฝุ่นได้มากขึ้นโดยสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องถึง 8 ชั่วโมง
   โดยไม่ต้องหยุดชาร์จแบตเตอรี่
• ลดมลพิษที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการใช้พลังงานจากกล่องแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 2 ก้อน
   เป็นการขจัดการปล่อยก๊าซของเสียจากเครื่องยนต์
• การกวาดและดูดฝุ่นเป็นไปอย่างเงียบในทุกที่และทุกเวลาด้วยกำลังไฟจากกล่องแบตเตอรี่
   ลิเทียมไอออนที่ให้พลังงานแก่เครื่องยนต์

  คุณลักษณะพิเศษสำหรับรถกวาดและดูดฝุ่นถนนพลังงานไฟฟ้า Green Machines 500ze

• ใช้เทคโนโลยีแบบ CloudMaker และขบวนการกรองฝุ่นแบบ 3 ขั้นตอนซึ่งเป็นการทำความสะอาดและ
   ปกป้องสภาวะแวดล้อม ขณะเดียวกันน้ำที่ใช้ก็มีปริมาณน้อยกว่ารถกวาดถนนแบบเดิมถึง 70%
• แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนจ่ายพลังไฟให้รถกวาดและดูดฝุ่นทำงานต่อเนื่องกันได้ถึง 8 ชั่วโมงจากนั้นใช้เวลา
   4 ชั่วโมงในการชาร์จไฟครั้งใหม่
• ความเร็วสูงสุดที่ 15 ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ช่วยให้ 500ze เคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว
   จากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่ง อีกทั้งการขับขี่ก็นุ่มนวลด้วยระบบกันสะเทือนทั้งสี่ล้อ


  เลือกอุปกรณ์เพิ่มเติม สำหรับ รถกวาดและดูดฝุ่นถนนพลังงานไฟฟ้า Green Machines 500ze ของคุณ

• โทรทัศน์สีวงจรปิด(CCTV)จากกล้องมองหลัง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมองเห็นสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านหลังรถ เป็นการเพิ่ม
   ความปลอดภัยในขณะที่รถกำลังเคลื่อนถอยหลัง
• เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อใช้พ่นเศษดิน,เศษหินที่อยู่ในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง
• เครื่องปรับอากาศในห้องโดยสารเพื่อความสะดวกสบายและลดความเหนื่อยล้าจากสภาพอากาศร้อนอบอ้าวของผู้ปฏิบัติงาน
• มีทางเลือกอื่นๆให้บริการเมื่อมีการร้องขอ

Know more >>